VIZIJA NAŠEGA VRTCA:

Vreden sem že samo zato, ker obstajam.

Naše poslanstvo

Uresničevanje otrokovih pravic, s poudarkom na pravici do ljubezni in sprejetja.

Omogočanje vsakemu otroku, da se razvija v ustvarjalnega človeka, ki je uspešen, brez da je uničevalen.

Vsem otrokom, njihovim staršem ter zaposlenim nuditi varno in prijazno okolje z uresničevanjem Deklaracije o načelih strpnosti in Deklaracije Stop obrekovanju.

Vzgajati otroka k zdravemu načinu življenja in mu omogočiti veliko športno-gibalnih aktivnosti.

Spodbujati različne dejavnosti otrok in smotrno prispevati k otrokovemu telesnemu in duševnemu razvoju.

Zavzemati se za partnerski odnos s starši in spodbujati pozitivno klimo in komunikacijo.