Ustanovitelja vrtca Viljem Julijan

Miran in Ksenija Pečnik

g. Miran in ga. Ksenija Pečnik

Ekipa vrtca

Direktorica vrtca:
ga. Ksenija Pečnik

Pedagoški vodja in vzgojiteljica oddelka:
Alijana Kroflič, dipl. vzg. predšolskih otrok

Vodja projekta zgodnje učenje tujega jezika – angleščine
Ajda Bezenšek Špetič,
mag. psihosoc. svet.,
dipl. vzg. predšolskih otrok

Vzgojiteljica oddelka:
Nina Bezenšek, dipl. vzg. predšolskih otrok

Vzgojiteljica oddelka:
Tina Jelen, univ. dipl. geog., vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojiteljica oddelka:
Kristina Leljak Jurenec, dipl. vzg. predšolskih otrok

Pomočnica vzgojiteljice oddelka:
Karmen Čeh, vzg.

Direktorica vrtca:
ga. Ksenija Pečnik

Ksenija Pečnik je skupaj s soprogom Miranom Pečnikom ustanoviteljica Zasebnega vrtca Viljem Julijan in hkrati njegova direktorica. Je tudi generalna direktorica Izobraževalnega centra Eksena in avtorica knjige o pomenu odnosov in ljubezni z naslovom VREDNOST NEUSPEHA, ki je že razprodana v obeh izdajah (2005, 2., dopolnjena izdaja 2009).

DELO V VRTCU

Ksenija Pečnik je svoje poslanstvo kot vzgojiteljica v vrtcu opravljala skoraj 20 let.
Njeno prvo delovno mesto je bilo v Vrtcu Šentjur. Ksenija je bila zaposlena v različnih izpostavah Vrtca Šentjur. V OŠ Dobje in OŠ Prevorje je vodila in izvajala tudi skrajšane programe male šole. Kot vzgojiteljica je v Sloveniji delala tudi v Vrtcu Slovenj Gradec. Bila je tudi sedem let v Kanadi, kjer je delala v vrtcu in dnevnem centru za osebe s posebnimi potrebami.
Bila je mentorica mnogim dijakinjam in študentkam, ki so njeno pedagoško delo z navdušenjem spremljale. Ob svojem delu v vrtcu je prejela tudi visoki naziv svetovalke ter bila s strani ravnateljice ocenjena z najvišjo oceno dela. Kot vzgojiteljica je bila na svojem delovnem mestu večkrat deležna hospitacij strokovnjakov, ki so bili nad njenim delom fascinirani. Zaradi njenega ljubečega odnosa do otrok in načina dela z otroki se je vodstvo vrtca večkrat obrnilo nanjo, saj je bila sposobna voditi in vzgajati vzgojno zahtevnejše otroke, ki so bili navzven destruktivni do drugih in do sebe. Ob njenem načinu dela pa so postajali vedno bolj ustvarjalni in ne uničevalni. Starši so v njenem času dela v vrtcu večkrat iskali gospo Ksenijo in se mnogokrat obračali nanjo po nasvete in pomoč. S svojim načinom dela in odnosom pa ni pomagala le staršem, ampak tudi svojim sodelavkam, ki so v tistem času občudovale njen pristop in njeno znanje.

Kot vzgojiteljica v vrtcu je delovala tako, da je v resnici upoštevala otrokove pravice in jih zaradi svojega načina dela tudi uresničevala. Kot velika zagovornica otrok je z vsem svojim srcem pri svojem delu glasno izpostavljala pravice otrok in staršev. Starši in otroci so ob njej čutili varnost in sprejetje, saj so bili iz njene strani ne glede na to, iz kakšnega okolja so prihajali, deležni enakovredne obravnave in spoštovanja.

KSENIJA PEČNIK BO V ZASEBNEM VRTCU VILJEM JULIJAN ZAGOTAVLJALA OTROKOM NAJVIŠJI STANDARD DELA IN ODNOSA DO NJIH, SAJ ŽE OD NEKDAJ ZATRJUJE, DA SI OTROCI ZASLUŽIJO LE NAJBOLJŠE.

Ksenija je med prvimi v Sloveniji s timom v vrtcu začela uvajati ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE, ki ga je kot pionirka tovrstnega učenja v Sloveniji predstavila v Cankarjevem domu na republiškem srečanju, na katerem so bili prisotni predstavniki Zavoda RS za šolstvo, ravnatelji in vzgojitelji vrtcev iz vse Slovenije. Ta projekt je bil nagrajen s Kumerdejevo nagrado (republiško priznanje ob uvajanju in spremljanju novih programov) projektnemu timu Vrtca Šentjur.

Ko je v Kanadi pred 30 leti delala v dnevnem centru Just For Kids Daycare, je nenehno iskala odgovore na vprašanja, kako izboljšati odnose z otroki, v kolektivu in v partnerskih odnosih. Zavedala se je, da kvaliteto življenja dvigujejo dobri odnosi.

Izobraževati se je začela že v Kanadi in nadaljevala v Sloveniji, kjer je po zaključku izobraževanja iz Teorije izbire – Realitetne terapije in kakovostnega vodenja pridobila potrebne certifikate.

Deset let je skozi projekt V VRTCU SE UČIMO SREČE načrtno opazovala vzgojno zahtevnejše otroke in sistematično delala tako z njimi kot z njihovimi starši. Rezultate tovrstnega pristopa je predstavila na republiškem kongresu Realitetnih terapevtov Slovenije, kjer je bil ta projekt dobro sprejet.

Tri leta je bila izvajalka študijskih skupin Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

V knjigi VREDNOST NEUSPEHA (K. Pečnik) so zajete osnove pogleda na delovanje človeka skozi delovanje vrednot in vrednotenje – ©Teorije Eksena – kar je avtorsko izvirno znanje.

Otroci imajo v knjigi Vrednost neuspeha veliko vlogo, saj skozi celotno knjigo poudarja vrednost pomena pravilnega vodenja otrok. Razlaga in utemeljuje skozi teorijo in praktične primere, kako pomembno je sprejetje otrok, da se jih vzgaja z avtoriteto in ne s kaznovanjem in ustrahovanjem. Ksenija Pečnik je velika zagovornica ljubezni in učenja le-te skozi posledico in ne skozi kazen. Njena vrlina ni le v njenem učenju, ampak v njenem spoštljivem odnosu in ljubezni, ki jo ima do vseh otrok.

Je predavateljica in avtorica seminarjev, delavnic in mnogih izobraževanj. S svojim avtorskim znanjem o delovanju človeka in vzgoji otrok predava že več kot 20 let.

Avtorska dela in izobraževanja gospe Ksenije Pečnik:
• ©KO OTROK POSTANE NAŠ UČITELJ
• Osnovni seminar ©VREDNOST NEUSPEHA
• ©SPOZNATI VREDNOST SVOJEGA DELA KOT VELIKO POSLANSTVO
• ©PREPOZNAVANJE IN ODPRAVLJANJE STRESA NA DELOVNEM MESTU
• ©KO OTROK IN SODELAVEC POSTANETA NAŠA UČITELJA
• ©UČENJE ANGLEŠČINE NA ZABAVEN IN IGRIV NAČIN – komunikacijski tečaji angleščine za otroke in odrasle in kolektive
• ©NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE (izobraževanje za otroke in mladostnike, podprto s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve)
• Projekt ©SKOZI METODOLOGIJO VREDNOST NEUSPEHA DO SPOŠTLJIVEGA ODNOSA DO OKOLJA IN EDEN DO DRUGEGA (podprt s strani Evropske unije, Evropski socialni sklad)
• Nepridobitni človekoljubni projekt ©MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO za vrtce, osnovne in srednje šole
• Soavtorica pravljice o strpnosti, spoštovanju, prijateljstvu in ljubezni VILA EKSENA. DINOZAVER TIKO IN VELIKI ZOB
• Delavnica ©STRPNIH POSLOVNIH ODNOSOV (za kolektive, direktorje, zaposlene v podjetjih)
• ©ŠOLA VREDNOST NEUSPEHA
• ©Delavnica LJUBEČEGA PARTNERSTVA (za pare)
• Delavnica ©AVTORITETA Z LJUBEZNIJO
• Delavnica ©TEMELJNI ODNOS: NAŠI STARŠI

Rezultati posameznikov in kolektivov, ki so deležni njenih izobraževanj, potrjujejo njeno delo skozi poklicno in zasebno uspešnost, ki je posledica ljubečega odnosa.

Gospa Ksenija Pečnik je vodja vseh projektov za otroke in mladostnike na IZOBRAŽEVALNEM CENTRU EKSENA.
Celoten kader Zasebnega vrtca Viljem Julijan se je vrsto let izobraževal pri gospe Kseniji Pečnik. Opravljena imajo večletna izobraževanja: Ko otrok postane naš učitelj, Temeljni odnos: naši starši, Avtoriteta z ljubeznijo, Šolo Vrednost neuspeha ter Izobraževanje za bodoče edukatorje Teorije Eksena.

Delo z otroki jemlje zelo resno, zato od svojega kadra zahteva, da hodijo po poti, kjer jim je ljubezen do otroka na prvem mestu. V odnos z otroki se je treba poglabljati in se od njih dnevno učiti, poudarja.

Njeno avtorsko izobraževanje ©KO OTROK POSTANE NAŠ UČITELJ je bil kar nekaj let zapored podprt tudi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, saj upošteva cilje in načela, ki so zapisana v Kurikulumu za vrtce. Pri svojem delu zasleduje načela OZN Deklaracije o otrokovih pravicah in omogoča njihovo izvajanje v vsakodnevnem življenju. Namenjeno je pedagoškim delavcem, staršem in posvečeno vsem otrokom z namenom uresničevanja otrokovih pravic v praksi, njegova vsebina pa je dosegla številne vrtce in šole širom Slovenije.

»Otroci od nas zahtevajo, da zmaga ljubezen, mi odrasli pa imamo moč, da njihov klic po ljubezni uresničimo,« pravi Ksenija Pečnik.

Skozi svoje celotno življenje se je poglabljala v vedênje otrok, se od njih učila, saj jo je zanimalo, kaj sporočajo s svojim obnašanjem, kako se počutijo ter kako jim lahko pomaga v njihovih stiskah. Vsak otrok, ki je imel kdaj koli stik z njo, je občutil njeno podporo in sprejetje – s tem pa je sebe doživljal kot vrednega že samo zato, ker obstaja.

Od tu tudi izvira slogan Zasebnega vrtca Viljem Julijan »VREDEN SEM ŽE SAMO ZATO, KER OBSTAJAM.«

Ksenija Pečnik je avtorica projekta ©SKOZI METODOLOGIJO VREDNOST NEUSPEHA DO SPOŠTLJIVEGA ODNOSA DO OKOLJA IN EDEN DO DRUGEGA, ki ga je podprla Evropska unija (Evropski socialni sklad).
S tem je otrokom ponudila metodo, ki daje povsem nov pogled in način ohranjanja ter varovanja okolja. Učiteljem pa ponuja metodiko dela z otroki na način, ki temelji na sprejemanju in ljubezni, ne na kaznovanju. Projekt prav tako spodbuja ustvarjalnost in poveže različna področja umetnosti. Rezultat dela po Teoriji Eksena na področju varovanja okolja pa je skrben, odgovoren in spoštljiv odnos.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je prav tako podprlo njen avtorski projekt ©NEGOVANJE STRPNIH ODNOSOV IN SPOŠTOVANJA DO SEBE za otroke in mladostnike. Projekt je zasnovan na razumevanju Konvencije o otrokovih pravicah ter spoznavanju njihovih pravic kot tudi njihovih dolžnosti. Program je postavila z namenom negovanja strpnih odnosov, spoštovanja ter sprejemanja sebe in drugih družinskih članov ter sočloveka.

Ksenija je skupaj z Miranom in Ajdo Bezenšek Špetič sooavtorica pravljice VILA EKSENA. DINOZAVER TIKO IN VELIKI ZOB. Zapisana je v plemenitem duhu OZN Deklaracije o otrokovih pravicah, da »človeštvo dolguje otroku najboljše, kar premore«, z veliko skrbnostjo, strokovnostjo in ljubeznijo, na podlagi dolgoletnih izkušenj pri delu z otroki in na osnovi lastno razvitega znanja na področju odnosov – ©Teorije Eksena.

Lik ©VILA EKSENA je ustvarila Ksenija Pečnik v dar otrokom, ki jih ima Ksenija neskončno rada. Ustvarila jo je z namenom, da skozi lik Vile Eksene da otrokom podporo in občutek ljubezni. Vila Eksena je zaščitnica otrok in njihovih pravic. Razveseljuje jih z glasbo, lutkovno-glasbeno predstavo, pravljicami in z zabavo. Skozi to jim predaja sporočilo o pomenu ljubezni, prijateljstva, strpnosti in medsebojnega spoštovanja.

KSENIJA PEČNIK BO V ZASEBNEM VRTCU VILJEM JULIJAN ZAGOTAVLJALA OTROKOM NAJVIŠJI STANDARD DELA IN ODNOSA DO NJIH, SAJ ŽE OD NEKDAJ ZATRJUJE, DA SI OTROCI ZASLUŽIJO LE NAJBOLJŠE.

vodja projekta zgodnje učenje tujega jezika – angleščine
Ajda Bezenšek Špetič,
mag. psihosoc. svet.,
dipl. vzg. predšolskih otrok

Ajda Bezenšek Špetič, mag. psihosoc. svet. in dipl. vzg. predšolskih otrok, je vodja projekta ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA – ANGLEŠČINE v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan in strokovna direktorica izobraževalnih programov v Izobraževalnem centru Eksena, kjer vodi delavnice za odrasle, otroke in mladostnike.

Delo z otroki opravlja že več kot 15 let. V odnose z njimi se skozi vsa leta poglablja, se iz te tematike izobražuje in jo nenehno nadgrajuje, saj ji to delo predstavlja veliko odgovornost, ki naj bi jo, kot sama poudarja, odrasla oseba opravljala z ljubeznijo in avtoriteto.

Verjame, da se je v vzgojo in ljubeč odnos dnevno treba poglabljati, se učiti in za kakršnekoli dolgoročne rezultate pri delu z otroki treba slediti načelom spoštovanja in ljubezni. Je velika zagovornica otrokovih pravic, pri čemer poleg njihovih pravic dosledno izpostavlja tudi enakovreden pomen otrokovih odgovornosti in dolžnosti.

Skupaj z g. Miranom Pečnikom in go. Ksenijo Pečnik je soavtorica pravljice za otroke o strpnosti, spoštovanju, prijateljstvu in ljubezni VILA EKSENA. DINOZAVER TIKO IN VELIKI ZOB ter istoimenske lutkovno-glasbene atrakcije. Je avtorica dramske uprizoritve VILA EKSENA OBIŠČE ZALO, ki govori o otrokovih stiskah, debelosti, nesprejemanju, posmehovanju, in o stiskah odvisnosti. Otroka uči sprejemanja sebe in svojega telesa. Pravljica je mnogokrat uporabljena kot izhodišče tematskih delavnic za otroke in mladostnike za spodbudo sprejemanja sebe in drugih.

Je predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z ljudmi, posebej z otroki in mladostniki. Skupaj z g. Miranom Pečnikom in go. Ksenijo Pečnik je soavtorica Teorije Eksena in z njima tudi soavtorica in vodja nepridobitnega človekoljubnega projekta MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO, ki je že 5. šolsko leto namenjen vrtcem, osnovnim in srednjim šolam za spodbujanje spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja. V preteklem letu se je vanj vključilo 183 slovenskih vrtcev in šol.

Je avtorica in izvajalka izobraževanja o pomenu odnosov, strpnosti in spoštovanja za pedagoške delavce Obrekovanje – zahrbtni uničevalec odnosov, Univerzalni pomen strpnosti, Odnosi in komunikacija na delovnem mestu, Sodelovanje s starši.
Na Izobraževalnem centru Eksena vodi 3-dnevni TEMELJNI SEMINAR VREDNOST NEUSPEHA, celoletna izobraževanja DELAVNICA FIZIČNE PREOBRAZBE (spoštljiv odnos do telesa), šolo VREDNOST NEUSPEHA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE ter tematske delavnice za otroke UČENJE ODNOSA DO SEBE IN DRUGIH PREKO TUJEGA JEZIKA.

Kot otrok je Ajda živela tudi v Kanadi, zato je angleščina zanjo drugi materni jezik. Je »native speaker«, zato je odlično znanje angleščine velik del njenih kompetenc na področju dela z otroki. Njeno znanje angleščine, združeno z njenim metodičnim strokovnim pedagoškim znanjem in izrednim čutom za otroke, daje otrokom varnost, vrednost in najboljše pogoje za učenje tujega jezika.
Ajda že vrsto let poučuje angleščino na predšolski stopnji. Otroci, ki so deležni njenega pristopa poučevanja, dosegajo v nadaljnjih letih šolanja nadpovprečne rezultate. Otroci vzljubijo tuji jezik, hkrati pa jih ni strah učiti se ob svojih neuspehih.
Ajda otroke vodi po metodiki dela gospe Ksenije Pečnik, kjer je na prvem mestu spoštovanje do otroka, dovoljevanje, da se otrok izrazi, da si dovoli, če ne ve, ne zna, da kdaj tudi narobe pove, da ko nima prav, ni kriv in slab, in da ima priložnost učiti se. Poudarek tovrstnega učenja je vedno na spoštovanju, odnosu in ustvarjalnosti. Ajda se od nekdaj zaveda pomena ustvarjalnosti v predšolskem obdobju. Na to tematiko je pred leti diplomirala z odliko.

Učenje angleščine je pri Ajdi igrivo in zabavno. Učenje pa je lahko igrivo in zabavno takrat, ko ima učitelje vse potrebno znanje in operativno spoštovanje do otroka.
Izvirno metodiko dela pridobivala, se jo učila in jo ponotranjala od ge. Ksenije Pečnik, ki je pionirka poučevanja angleščine v predšolskem obdobju in je kot izvajalka tudi dobitnica Kumerdejevega priznanja.

Delo z otroki in mladostniki Ajda čuti kot svoje poslanstvo. Njena želja pa je, da bi lahko bili otroci in mladi čim bolj deležni načina učenja, kjer bi bil spoštljiv in ljubeč odnos do njih na prvem mestu.

Z vsem svojim bitjem sledi in verjame v načelo njene vzornice, prijateljice in mame gospe Ksenije Pečnik: »Verjamem v znanje, toda znanje samo po sebi, brez ljubezni, nima nobene vrednosti.«

Vzgojiteljica oddelka:
Nina Bezenšek, dipl. vzg. predšolskih otrok

Nina Bezenšek je vodja oddelka in vzgojiteljica v oddelku našega vrtca. Je ljubeča, nežna, pozorna in čuteča vzgojiteljica. Otroci so njen zaklad, svojemu delu z otroki pa je zato povsem predana. ?

Nina je na Gimnaziji Celje – Center kot zlata maturantka zaključila srednješolski program Predšolska vzgoja, nato pa je svoje izobraževanje na področju predšolske vzgoje nadaljevala na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Po končani Pedagoški fakulteti v Mariboru je postala diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in svoje znanje začela izpopolnjevati najprej z delom pomočnice vzgojiteljice ter nato z delom vzgojiteljice v Vrtcu Šentjur. Kot zlata maturantka je prejela tudi priznanje občine Šentjur.

Ves čas svoje zaposlitve je obiskovala strokovne seminarje in izobraževanja, ki jih je organiziral Vrtec Šentjur, zaradi želje po še bolj poglobljenem razumevanju področja odnosov do otrok pa je na Izobraževalnem centru Eksena obiskovala program Ko otrok postane naš učitelj, ki ga vodi Ksenija Pečnik.
Izobraževanje v tem programu ji je vsakokrat dalo vpogled v situacijo z otrokom, v odnose med otroki, v odnose med vzgojitelji, kar pomeni, da je bilo njeno delo vseskozi naravnano k napredkom v odnosih, k razumevanju delovanja otroka, kar pa brez poglabljanja v situacije ni mogoče. Njeno delo z otroki je postalo v vsebini ljubeče, odnos do otroka je bil vedno na prvem mestu. Rezultati dela v skupini so bili vidni tudi s strani hospitacij ravnateljice Vrtca Šentjur, ki je njeno delo vsako leto ocenila z odlično oceno.

Nina je tudi pravljični otroški lik Vila Eksena, ki s svojim znanjem dramske igre, petja in ljubkim pristopom do otrok razveseljuje otroke z glasbenimi nastopi in glasbeno lutkovno atrakcijo Dinozaver Tiko in veliki zob. Sodeluje v inovativnih projektih za otroke Izobraževalnega centra Eksena, ki otrokom omogočajo strpnejše in spoštljivejše odnose do sebe in drug do drugega.
Pravljični lik Vile Eksene si lahko ogledate na njenem YouTube kanalu, kjer je mnogo zabavnih otroških pesmi in poučnih otroških vsebin:

https://www.youtube.com/channel/UCdCHxV8186Rt3XtcTBx4dxg

V zadnjem času je Nina svoje življenje posvetila svojemu otroku, Viljemu Julijanu, ki je imel hitro napredujočo redko smrtonosno genetsko bolezen gangliozidozo GM1, za katero ni zdravila ali zdravljenja. Ta situacija ji je v življenju še bolj poglobila in osmislila pomen vseh odnosov, še posebej pa odnos do otrok.
»Viljem Julijan je v moje življenje vnesel neprecenljivost vsakega trenutka in vrednost vsakega odnosa. Sedaj še bolj dojemam osnovo učenja Ko otrok postane naš učitelj in vizijo našega vrtca, ki jo je zapisala Ksenija Pečnik: »Vreden sem že samo zato, ker obstajam!«« Nina Bezenšek

Pedagoški vodja in vzgojiteljica oddelka:
Alijana Kroflič, dipl. vzg. predšolskih otrok

Alijana Kroflič je pedagoški vodja, vodja oddelka in vzgojiteljica v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan. Odlikujejo jo dolgoletne izkušnje pri delu z otroki, 7 let pa je svoje delo opravljala tudi kot pomočnica ravnateljice v Vrtcu Šentjur.

Prelomnica pri delu z otroki je bilo za Alijano sodelovanje z go. Ksenijo Pečnik, direktorico našega vrtca, ko je pred dvaindvajsetimi leti postala njena pomočnica v Vrtcu Šentjur. Sedem let je imela vsak dan priložnost spremljati njeno delo z otroki in se ob njej učiti. Kot opazovalka je bila z njene strani vsakič deležna razlage o tem, kaj se v trenutku otrokove nemoči z njim dogaja, kar so bila zanjo neprecenljiva spoznanja. Ksenija je bila od nekdaj njen vzor kot pedagog z ogromno znanja. Alijana je pri delu z njo napredovala pri izražanju lastne ustvarjalnosti ter postajala samostojna pri delu z otroki na področjih, kjer je bila močna. Ksenija jo je spodbujala pri študiju ob delu, po opravljeni diplomi pa je Alijana nadaljevala samostojno delo kot vzgojiteljica v javnem vrtcu. V letih njene profesionalne poti je sodelovala z različnimi institucijami na državni ravni in bila aktivna članica razvojno – raziskovalnih timov pod vodstvom Zavoda RS za šolstvo, Šole za ravnatelje, Skupnosti vrtcev Slovenije in Filozofske fakultete – katedre za razvojno psihologijo.

Vsa leta se je udeleževala vseh obveznih in neobveznih strokovnih izobraževanj, pridobljena znanja pedagoško – didaktičnih pristopov pa je vnašala v svoje delo z otroki. Kot pomočnica ravnateljice je bila več let vodja postopka vpisov otrok v vrtec in članica Komisije za sprejem otrok v vrtec, vodja pedagoške prakse študentov in dijakov s hospitacijami zaključnih letnikov ter mentorica kandidatom za strokovni izpit, vodja strokovnih aktivov za načrtovanje, koordinatorica projektov ter dodatnih in obogatitvenih dejavnosti na nivoju vrtca. S samostojnimi strokovnimi referati je bila aktivna udeleženka na Mednarodnem simpoziju “Otrok v gibanju” v Kranjski gori, Mednarodni konferenci “Prehrana, gibanje in zdravje” v Radencih in Posvetu Skupnosti vrtcev Slovenije “Vrtec na prostem – možnosti in izzivi” v Portorožu. Bila je vodja projekta Zgodnjega učenja tujega jezika in izvajalka vsebin s področja gibanja ter zdrave prehrane v projektih na nacionalni ravni, kot so Z igro do prvih turističnih korakov, Varno s soncem, Mali sonček ter Ekošole, kjer je bila tudi koordinatorica projekta na ravni vrtca. V vrtcu je več let vodila dodatno dejavnost “Gibalne urice – telovadba za otroke”. Vrsto let je bila koordinatorica, pedagoški vodja in izvajalka vrtca v naravi “Planinski tabor v Logarski dolini” ter zimske šole v naravi “Zimovanje za predšolske otroke”, kjer je bila kot učiteljica smučanja tudi izvajalka smučarskih tečajev za otroke. Pri podajanju smučarskih vsebin otrokom je vnašala vso strokovno in praktično znanje, posebej pa jo je odlikoval odnos do otrok, saj je s svojim razumevanjem ter podporo otrokom, ki v smučanju niso bili najspretnejši, dala neprecenljivo – zavedanje lastne vrednosti, veselje do športa ter osvojeno znanje smučanja.

Poletje 2021 je bilo prelomno, saj sta jo ustanovitelja Zasebnega vrtca Viljem Julijan, Miran in Ksenija Pečnik, povabila, da postane del kolektiva strokovnega osebja. Po triindvajsetih letih zaposlitve v javnem vrtcu, kjer je strokovno rasla, si nabrala mnoge delovne izkušnje kot pomočnica vzgojiteljice, vzgojiteljica ter kot pomočnica ravnateljice, je tam zaključila bogato pot in se usmerila tja, kjer ji vrata niso zaprta za izražanje svojih idej ter razvijanje nadaljnjih profesionalnih potencialov.

“Štejem si v čast, da bom poslej lahko svoje znanje ter svoj navdih in s tem samo sebe varno delila v tako prestižnem kolektivu, kar se tiče tako znanja kot človečnosti, ter ustvarjalnost razvijala v spoštljivem okolju, priznana kot vzgojiteljica in kot človek.«

Vzgojiteljica oddelka:
Kristina Leljak Jurenec, dipl. vzg. predšolskih otrok

Kristina Leljak Jurenec je vzgojiteljica in vodja oddelka, s srčnim in lepim odnosom do otrok pa je med njimi priljubljena in sprejeta. Svojemu poslanstvu vzgojiteljice je globoko predana.
Kristina je profesionalno pot začela v Vrtcu Šentjur, kjer si je več let pridobivala izkušnje pri delu z otroki kot pomočnica vzgojiteljice in nato kot vzgojiteljica vodja oddelka. Vsa leta službovanja se je redno udeleževala izobraževanj in usposabljanj v okviru Zavoda RS za šolstvo, Montessori pedagogike in drugih inštitucij ter pridobljena znanja vnašala v prakso, vsebine izobraževanj pa je predstavljala tudi na strokovnih srečanjih za zaposlene vrtca. Pripravljala in izvajala je predstavitvene nastope za starostni aktiv, kjer je z različnih področij dejavnosti Kurikuluma prikazala primere dobre prakse, za kar je bila s strani ravnateljice odlično ocenjena. Skrbno in odgovorno je opravljala naloge mentorice dijakom in študentom na pedagoški praksi ter pripravnikom. Otrokom je bila vedno pripravljena prisluhniti in se jim približati, z zanimanjem pa se je poglabljala v njihovo igro. Tako je z na 8. strokovnem posvetu Dobre prakse v vrtcu aktivno sodelovala z referatom, ki je bil objavljen tudi v zborniku. Skupine otrok je več let vodila skozi vsebine projektov Punčka iz cunj, Varno s sonce, Pokloni zvezek, Eko in drugih projektov na nivoju vrtca.
Kristina že vrsto let obiskuje izobraževanja, ki jih na Izobraževalnem centru Eksena vodi ga. Ksenija Pečnik. Na delavnicah Ko otrok postane naš učitelj in Avtoriteta z ljubeznijo je vsa leta pridobivala neprecenljivo znanje, ki ga zelo uspešno implementira v svoje delo z otroki v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan, kamor sta jo letos k sodelovanju povabila direktorja Zasebnega vrtca Viljem Julijan, Miran in Ksenija Pečnik. Kristina je bila povabila zelo vesela in počaščena: » Iz vsega srca se zahvaljujem za priložnost zaposlitve v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan. Vstopam v kolektiv, ki je vsak sleherni trenutek zavezan k ljubečemu in spoštljivemu odnosu do slehernega otroka in starša. Otroci so izjemno srčni in imajo se neizmerno radi. Biti del takšnega kolektiva je zame privilegij, ki ga globoko občutim in neizmerno cenim.«

Vzgojiteljica oddelka:
Tina Jelen, univ. dipl. geog., vzgojiteljica predšolskih otrok

Tina Jelen je vzgojiteljica in vodja oddelka v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan, njene značilnosti pa so srčnost, marljivost in predanost vsakemu delu, ki ga opravlja, tako v vrtcu z otroki kot na Izobraževalnem centru Eksena.

Tina Jelen je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer geografija in je po izobrazbi univ. dipl. geograf. Kasneje si je na Pedagoški fakulteti Koper pridobila dodatno pedagoško – andragoško izobrazbo. Praktične izkušnje pedagoškega dela z otroki je pridobivala na osnovni šoli Mislinja, kjer je sodelovala v pripravi in izvedbi projekta Šole športa kot učiteljica odbojke, vodila krožek s področja Ekologije in kot učiteljica geografije opravljala pripravništvo. V sodelovanju z Inštitutom za ekološke raziskave ERICO Velenje je izvajala projekte za otroke in vodila skupine otrok ter kot vodja skupine sodelovala pri izvedbi poletnega tabora za Zoisove štipendiste, s Centrom za socialno delo Slovenj Gradec pa kot vodja skupine otrok v koloniji na morju. V knjižnici Velenje je dve leti izvajala projekt za otroke “Ustvarjalno skozi pokrajine sveta”. V letu 2009 se je zaposlila na Izobraževalnem centru Eksena kot naravovarstveni svetovalec in sodelovala pri pripravi in izvedbi projekta za otroke “Skozi Teorijo Eksena do spoštljivega odnosa do okolja in drug do drugega”, ki je potekal tako na Izobraževalnem centru Eksena kot na drugih osnovnih šolah. V Izobraževalnem centru Eksena opravlja delo edukatorja teorije Eksena, izkušnje pri delu z otroki pa si že več let pridobiva kot asistentka na Šoli Vrednost neuspeha za otroke in mladostnike in tematski delavnici odnosa do sebe in drugih preko tujega jezika, od vsega začetka pa sodeluje v različnih projektih namenjenih otrokom in mladostnikom, med drugim tudi v programu Učenja prevzemanja odgovornosti in samostojnosti pri učenju in delu za šolo, zelo uspešno pa sodeluje tudi pri animaciji otrok – Vila Eksena in superjunaki show.

V želji razširiti svoje znanje še za delo s predšolskimi otroki, si je pridobila tudi formalno izobrazbo za delo vzgojiteljice, ki ga opravlja v našem vrtcu. Tino odlikuje sposobnost videti vsakega izmed otrok, se mu približati, hkrati pa biti sposobna videti skupino kot celoto. Z bogatimi izkušnjami kot edukator teorije Eksena na razumevajoč in ljubeč način uspešno sodeluje pri razreševanju situacij med otroki, pri tem pa je v strokovno podporo tudi ostalim vzgojiteljicam v našem vrtcu, kar je dodana vrednost in posebnost našega vrtca.

Pomočnica vzgojiteljice oddelka:
Karmen Čeh, vzg.

Karmen Čeh je vzgojiteljica otrok z vsem srcem. Je topla, skrbna in razumevajoča, zaradi česar so ji otroci zelo naklonjeni. Delo z otroki ji predstavlja radost in veselje. Najmlajšim je posvetila celo svoje življenje in za sabo ima že 36 let zelo uspešnega strokovnega dela z otroki kot vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
Delovne izkušnje je skozi vsa leta pridobivala v različnih enotah vrtcev – v vseh starostnih skupinah, sprva v Zavodu Pobrežje ter nato v VIZ Osnovna šola Duplek z enotami vrtcev. Ves čas zaposlitve je bila s strani ravnatelja za svoje pedagoško delo v skupini ocenjena z najvišjo oceno. V VIZ Pobrežje je bila zaposlena kot vzgojiteljica v prvem in drugem starostnem obdobju, v VIZ Osnovna šola Duplek pa je kot vzgojiteljica delala v kombiniranem oddelku in eno leto vodila tudi skrajšan program priprave na malo šolo.
Ker si je vedno želela biti kar najboljša vzgojiteljica, se je ves čas udeleževala vseh obveznih in neobveznih strokovnih izobraževanj, ki so bila potrebna pri njeni zaposlitvi, v svoje delo pa je nato vnašala nadgradnje, ki so jih ta izobraževanja ponujala: oblike, metode dela in pedagoške pristope.
Pri svojem delu v VIZ Pobrežje je napredovala v naziv mentor, v VIZ Osnovna šola Duplek pa v naziv svetovalec. V VIZ Osnovna Šola Duplek je bila več let vodja enote vrtca, vodja pedagoških aktivov, mentorica več dijakinjam in študentkam, ki so vse uspešno opravile strokovne izpite. V vrtcu je vodila različne projekte, kot so npr. Palček bralček, Zlati sonček, Zdravje v vrtcu, Koraki za korakce.
Skozi seminarje in delavnici z naslovom Ko otrok postane naš učitelj in Spoznati vrednost svojega dela kot veliko poslanstvo, ki jih izvaja Ksenija Pečnik, je dobila mnoge dodatne odgovore na vprašanja glede otrok ter odnosov med njimi: kako reševati težave, kje je vzrok problema, zakaj se ponavljajo iste situacije, kako pomagati zahtevnejšim otrokom …

»S pomočjo izobraževanj v Izobraževalnem centru Eksena sem se naučila, kako se v praksi resnično uresničujejo Konvencija o otrokovih pravicah ter načela in cilji Kurikuluma za vrtce.« Karmen Čeh