Cenik

*Cena za enega otroka že od 118€ na mesec. Drugi otrok je brezplačen!

Vrtec je vpisan v uradni razvid vrtcev na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter je posledično sofinanciran s strani občine do 85% (v višini vrednosti javno veljavnega programa v občini), tako da starši plačajo ceno programa glede na plačilni razred družine.

Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca. Ob vpisu otroka v vrtec morajo starši, ki želijo uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, oddati vlogo na pristojni Center za socialno delo (kjer imajo starši stalno prebivališče oz. svetujemo tam kjer ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče, če imajo družinski člani prebivališče na različnih naslovih). Na Centru za socialno delo nato z odločbo določijo plačilni razred staršev in posledično se določi višina (do)plačila za vrtec.

Dohodkovni razred plačilo staršev v % od cene programov Informativna cena za 
ODDELEK 1. STAROSTNE SKUPINE*
1. 0 % 118,97 €
2. 10 % 168,67 €
3. 20 % 218,38 €
4. 30 % 268,08 €
5. 35 % 292,93 €
6. 43 % 332,69 €
7. 53 % 382,40 €
8. 66 % 447,01 €
9. 77 % 501,68 €
Dohodkovni razred plačilo staršev v % od cene programov Informativna cena za 
ODDELEK 2. STAROSTNE SKUPINE*
1. 0 % 176,36 €
2. 10 % 212,73 €
3. 20 % 249,09 €
4. 30 % 285,45 €
5. 35 % 303,63 €
6. 43 % 332,73 €
7. 53 % 369,09 €
8. 66 % 416,36 €
9. 77 % 456,36 €

*Cena je določena glede na dohodkovni razred staršev. Informativni cenik velja za starše otrok, ki imajo stalno bivaliče v občini Šentjur.

Cena programa – 1. starostno obdobje (1 – 3 let) je 616,00 €. Cena programa – 2. starostno obdobje (3 – 6 let) je 540,00 €