Cenik

Cena programa našega vrtca je 480 EUR, v ceno je vključena prehrana otrok ter projekt zgodnjega učenja tujega jezika – angleščine.

Vrtec je vpisan v uradni razvid vrtcev na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter je posledično sofinanciran s strani občine do 85% (v višini vrednosti javno veljavnega programa v občini), tako da starši plačajo ceno programa glede na plačilni razred družine.

Informativni izračun plačila starša za enega (prvega) otroka v Vrtcu Viljem Julijan (za starše, ki bivajo v Občini Šentjur):

Dohodkovni razred plačilo starša
1 136,95 €
2 171,25 €
3 205,56 €
4 239,86 €
5 257,02 €
6 284,46 €
7 318,77 €
8 363,36 €
9 401,10 €

Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca. Ob vpisu otroka v vrtec morajo starši, ki želijo uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, oddati vlogo na pristojni Center za socialno delo (kjer imajo starši stalno prebivališče oz. svetujemo tam kjer ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče, če imajo družinski člani prebivališče na različnih naslovih). Na Centru za socialno delo nato z odločbo določijo plačilni razred staršev in posledično se določi višina (do)plačila za vrtec.