Po obisku v vrtcu Viljem Julijan in po ponovnem srečanju z direktorico vrtca, go. Ksenijo Pečnik, je ga. Mirjam Senica, profesorica socialne pedagogike, ki je bila tudi dolgoletna višja svetovalka na Zavodu za šolstvo RS in višja predavateljica na Pedagoški fakulteti Koper, strnila vtise:

“So ljudje, ki ostanejo zapisani v srcu tudi, ko mine desetletje ali več.
Ksenija Pečnik, direktorica Zasebnega vrtca Viljem Julijan – Izobraževalni center Eksena, izjemna srčna ženska je že takrat, ko sva se srečevali na različnih poklicnih poteh, vedela, da se bodo njene sanje uresničile. In so se!
Obiskala sem jo tam, kjer so doma srečni, igrivi, radovedni otroci, v vrtcu njenih sanj.
Že takrat, pred mnogimi leti, sem se navduševala nad njeno iskreno, strokovno in spoštljivo povezanostjo z otroki.
Uspelo ji je to navdušenje, ljubezen, strokovnost, prenesti med svoje sodelavce, med otroke in starše.
Vesela sem bila najinega srečanja, vesela vseh, ki so del te lepe zgodbe in hvaležna za ljudi, ki s srcem živijo svoj po(klic)”.