»Čestitam, draga Ksenija, za uresničitev tvojih dolgoletnih sanj!« je bil stavek, s katerim je, z veliko radosti in sreče, v Zasebni vrtec Viljem Julijan vstopila ga. Mirjam Senica in pozdravila direktorico vrtca go. Ksenijo Pečnik.
Ga. Mirjam Senica, profesorica socialne pedagogike, je bila dolgoletna višja svetovalka na Zavodu za šolstvo RS, pri katerem je bila pogosto v neposrednem stiku in povezovanju z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa v predšolskem obdobju. V letih od 2011–2020 je bila zunanja sodelavka Univerze na Primorskem, višja predavateljica na Pedagoški fakulteti in tudi mentorica številnim študentom, danes pa se posveča umetnosti.
V našem vrtcu ima ga. Mirjam Senica posebno mesto, saj njeno delo na področju predšolske vzgoje izjemno cenimo in spoštujemo. Njen prijateljski obisk našega vrtca nam je ravno zato bil še posebej dragocen. Go. Ksenijo in go. Mirjam povezuje dolgoletno sodelovanje na področju predšolske vzgoje v Sloveniji na najvišjem državnem nivoju, tako preko hospitacij dela v vrtcu kot tudi izmenjave znanj za namene razvoja predšolske vzgoje v Sloveniji preko različnih predavanj in seminarjev.
Ga. Mirjam Senica je kolektivu vzgojiteljic Zasebnega vrtca Viljem Julijan med drugim pripovedovala tudi o tem, da je bilo delo ge. Ksenije v času, ko je delovala še kot vzgojiteljica, zelo izstopajoče in napredno. Mnogo pedagogov in strokovnjakov iz področja predšolske vzgoje v Sloveniji si je želelo že takrat videti njeno delo v praksi, saj je imela pri svojem delu z otroki izjemne rezultate.
Ge. Mirjam se zahvaljujemo za njen obisk našega vrtca!