Zasebni vrtec Viljem Julijan je s prispevkom in predavanjem, ki ga je pripravila in izvedla Nina Bezenšek, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, podal svojo strategijo dela z otroki s področja čustvenega in socialnega razvoja predšolskega otroka na XVI. mednarodni strokovni konferenci vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih, na kateri so sodelovale države Slovenija, Hrvaška, Velika Britanija, Finska, Romunija, Črna Gora in Turčija.
Zasebni vrtec Viljem Julijan je 9. 3. 2023 na XVI. mednarodni strokovni konferenci vzgojiteljev/pomočnikov vzgojiteljev v vrtcih s prispevkom predstavil svoj inovativni projekt, ki je zajemal načrtno spremljanje in vodenje čustveno-socialnega razvoja otroka, ki je bil vključen v projekt iz vsebine prehranjevanja. Otrok se je preko praktično in vsebinsko zastavljene strategije projekta soočal s prehrano, ki je ni maral, in prehajal od neješčega otroka do otroka, ki je v vrtcu začel jesti vso hrano. Ob napredku v odnosu do hrane je vedno bolj prihajal do zavedanja lastnih občutkov in čustev. Pri tem je procesualno razvijal vedno večje sprejemanje raznolike hrane in lastnega odnosa do sebe preko načrtno zastavljenih strategij. Ob koncu projekta je otrok pokazal velik napredek v svojem čustveno-socialnem razvoju, razvil je več strpnosti in spoštovanja v odnosu do sebe in do svojih prijateljev v vrtcu, hkrati pa se je njegovo prehranjevanje normaliziralo, kar je bilo za njegovo zdravstveno stanje velikega pomena.????
S prispevkom smo prispevali svoj del k ozaveščanju o pomenu čustveno-socialnega razvoja skozi celotno predšolsko obdobje ter podali svojo uspešno prakso in strategijo dela z otrokom preko vsebine prehranjevanja.
Prispevek bo objavljen v zborniku podjetja MIB, d.o.o.