Ob Mednarodnem dnevu strpnosti (16. 11.) je otroke v Zasebnem Vrtcu Viljem Julijan obiskala pravljična ?Vila Eksena? in jim predala sporočilo o pomenu strpnosti, ljubezni, prijateljstva in medsebojnega spoštovanja.?
Vila Eksena je otroke vodila skozi projekt Mednarodni dan strpnosti- dan za strpnost in prijateljstvo, ki smo ga v Izobraževalnem centru Eksena organizirali že sedmo leto zapored za vrtce, osnovne in srednje šole.
Projekt je namenjen spodbujanju strpnosti, spoštovanja, sodelovanja in prijateljstva med otroki in mladimi.
Skupaj z Vilo Ekseno so otroci v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan izpostavili problematiko nestrpnosti ter poglobili znanje o pomenu strpnosti, da bo tako lahko v njihovih srčkih še naprej zmagovala ljubezen.❤️