ombiniran oddelek Zasebnega vrtca Viljem Julijan postavlja v skupino vzdušje velike družine, v kateri otroci vzajemno pridobivajo in razvijajo svoje socialne veščine, spretnosti in znanje, učijo se mlajši in starejši.
V tem posnetku je izražena velika potrpežljivost in zmožnost predajanja znanja starejšega dečka v skupini svoji mlajši prijateljici ter želja po znanju mlajše deklice, ki se uči od svojega prijatelja.
Ker so otroci v vsaki situaciji v prvi vrsti spodbujeni k razvijanju svojega odnosa drug do drugega in k razvijanju strpnosti in spoštovanja med odnosi, je napredek med njimi izjemen. ?
?Delček tega, si danes lahko ogledate v tem prelepem posnetku.