Otroci, ki obiskujejo Zasebni vrtec Viljem Julijan, so v tem tednu pisali pisma✉ svojim prijateljem iz vrtca.
Na pobudo Društvo radi pišemo z roko, ki je organiziralo Teden pisanja z roko 2021, smo se v našem vrtcu odločili, da spodbudimo otroke in starše s k pisanju pisem z roko.? Najmlajši otroci so izrazili vsak svoje sporočilo svojim prijateljem, njihovi starši pa so to sporočilo zapisali.
Otroci v našem vrtcu, ki v jeseni odhajajo v šolo, so bili tudi v času zaprtja vrtcev deležni vaj s področja predopismenjevanja, ki so zajemala razvoj grafomotorike in fine motorike in razvoj prepoznavanja črk in glasov.
V projektu zapisovanja pisem so sami zapisovali svoja prva pisma in ob tem razvijali svoje spretnosti v zapisovanju črk in besed.
Prispela so že prva prelepa pisma, ki jih bosta vzgojiteljici prebrali otrokom v začetku prihajajočega tedna in bodo zagotovo razveselila vse, tako najmlajše, kot tiste malo starejše otroke.????