V Zasebnem vrtcu Viljem Julijan smo izjemno ponosni, da kot edini vrtec v Sloveniji v času epidemije koronavirusa tudi v času zaprtja vrtcev vsakodnevno ohranjamo stik z našimi otroki preko rednih videoklicev.
V našem vrtcu tudi v tem času pripravljamo aktivnosti za naše otroke, s katerimi se vzgojiteljice povezujejo in družijo on-line preko internetnega videoklica. Kot edini vrtec to dejavnost izvajamo vsak dan in tako ohranjamo stik z otroki, jim omogočamo druženje in prispevamo k njihovem razvoju in vzgoji.
Strokovni prispevek o tem smo nedavno predstavili tudi na najvišji ravni na nacionalnem strokovnem pedagoškem posvetu KORONA IN VRTEC. Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom Pedagoškega inštituta je že od same ustanovitve zagovornik kakovostne predšolske vzgoje ter podpornik strokovnim in vodstvenim delavcem v vrtcih. V letošnjem letu je Center organiziral strokovni posvet Korona in vrtec, s katerim so želeli spodbuditi razpravo o tem, kateri so glavni izzivi vrtcev v času epidemije bolezni covid -19, kako se vrtci z epidemijo soočajo in kako izzive jih rešujejo.
Zasebni vrtec Viljem Julijan je bil med nekaj izbranimi povabljen k predstavitvi prispevka z naslovom VIDEOKLICI KOT NAČIN POVEZOVANJA Z OTROKI MED ZAPRTJEM VRTCA. Prispevek predstavlja vsakodnevno on-line delo s predšolskimi otroki v Zasebnem vrtcu Viljem Julijan, s kar 44 opravljenimi videoklici.
Izmenjava izkušenj in dobrih praks v obdobju zaprtja vrtcev je zagotovo izrednega pomena, saj se pedagoški delavci v vrtcih soočajo z mnogimi izzivi, kako ohranjati stik z otroki tudi v času zaprtja vrtca. V Zasebnem vrtcu Viljem Julijan menimo, da otroci potrebujejo vsakodnevno dejavnost in aktivnost ob vsakodnevnih videoklicih, saj je s tem zagotovljeno ohranjanje občutka pripadnosti in povezanosti s svojimi prijatelji in vzgojiteljicama, kar pa otrokom daje občutek varnosti. Ob vsakodnevnih idejah za naloge otrokom, pa je mnogokrat vzgojni proces olajšan tudi staršem, ki v tem obdobju potrebujejo ohranjanje stika, pomoč pri vodenju otrok in pripravi vsakodnevnih vsebin za njihove otroke.