Z vami delimo 2. del projekta Zasebnega vrtca Viljem Julijan – »TO ZMOREM SAM!«
Poglejte, katera hišna opravila otroci iz Zasebnega vrtca VILJEM JULIJAN že zmorejo sami opraviti.
V 2. videu se predstavljajo Elizej, Lara Naia in Zala.
Ponovno zaprtje vrtcev po celotni Sloveniji je onemogočilo fizični kontakt, vendar zasebnega vrtca Viljem Julijan to ni ustavilo. Kljub temu se nadaljujejo dejavnosti in igre otrok ter vzgojiteljic preko vsakodnevnih videoklicev.
V Zasebnem vrtcu Viljem Julijan vzgojiteljici Nina in Karmen vsako jutro z videoklicem pokličeta otroke iz njune skupine. Prvi ponedeljkov jutranji videoklic je razveselil tako otroke kot vzgojiteljici in starše, ki so v videoklice vsakodnevno vključeni in pomagajo svojim najmlajšim.
Že prvi dan so bili otroci postavljeni pred velik izziv. Dobili so povsem novo in posebno nalogo. Ugotoviti so morali, kaj vse že zmorejo sami. Začel se je projekt »TO ZMOREM SAM!«. Otroci so navdušeno začeli opravljati naloge, navdušeni pa smo bili tudi vsi, tako vzgojiteljici kot starši, ki smo delo otrok vsakodnevno spremljali.
V projekt so vključeni vsi otroci, ne glede na starost in ne glede na njihove zmožnosti in sposobnosti. Vsi imajo v tem projektu priložnost, da sodelujejo pri vseh hišnih opravilih, ki jih skupaj določimo.
Temeljni dokument načrtovanja dejavnosti Zasebnega vrtca Viljem Julijan je Kurikulum za vrtce, nacionalni dokument s področja vzgoje in izobraževanja.
Projekt »TO ZMOREM SAM!« sledi enemu izmed ciljev Kurikuluma za vrtce s področja družbe, ki med drugim pravijo, da otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta delovala in omogočila preživetje. Prav tako se v projektu »TO ZMOREM SAM!« prepletajo področja matematike, gibanja, narave, jezika in umetnosti. Otroci pridobivajo zaupanje v svoje telo, gibalne sposobnosti in razvijajo zavedanje o tem, kaj vse zmorejo sami.