V Zasebnem vrtcu Viljem Julijan v tem obdobju, ko so vrata našega vrtca zaprta, vzgojiteljici Nina in Karmen preko videoklica izvajata dejavnosti, ki so zapisane v letnem delovnem načrtu. Otroci na ta način pridobivajo nova znanja in razvijajo svojo ustvarjalnost. Vsako jutro ob isti uri se vzgojiteljici povežeta s skupino .

V tem času so poročila na televizorju del vsakdanjika marsikatere družine, zato sta vzgojiteljici dali pobudo, da si otroci oblikujejo svoj ?Studio »Ostani doma«. V njem otroci pripravljajo svoje novice, se pogovarjajo o različnih vsebinah in ustvarjajo svoja poročila.?

V preteklem tednu so bila osrednja tema vremenska poročila.☀? Otroci so preko dejavnosti spoznavali vsebino vremena, se učili o vremenskih pojavih?? ter izdelali vremenske koledarje. Sodelovanje otrok in njihovih staršev je izjemno in hvaležni smo, da z otroki ohranjamo vsakodnevne videoklice preko katerih so naša druženja zares neprecenjljiva.?

Danes delimo z vami utrinek naših novinarjev iz Studia »Ostani doma«. ⛈Prisluhnite, kakšno bo vreme!?