V Zasebnem vrtcu Viljem Julijan v tem obdobju, ko so vrata našega vrtca zaprta, vzgojiteljici Nina in Karmen preko videoklica izvajata dejavnosti, ki so zapisane v letnem delovnem načrtu.
Vsako jutro ob isti uri se povežeta s skupino in za otroke pripravita presenečenje.
Otroci kljub temu, da ne obiskujejo vrtca, pridobivajo nova znanja, razvijajo svoje motorične sposobnosti kot tudi svojo ustvarjalnost.
Pri vseh dejavnostih sodelujejo starši, ki ob koncu skupaj z otroki dobijo tudi nadaljnja navodila za načrtovane dejavnosti in naloge, ki so namenjene njim.Tako starši preživljajo svoj čas z otroki kvalitetno, ustvarjalno in poučno.