V šolskem letu 2021/2022 v vrtcu delujeta dva oddelka, in sicer oddelek za otroke prvega starostnega obdobja (otroci od 1. do 3. leta) in oddelek za otroke drugega starostnega obdobja (otroci od 3. leta do vstopa v šolo). V oddelku prvega starostnega obdobja in v oddelku drugega starostnega obdobja trenutno ni prostih mest.

Evidenčna prijavnica je informativnega značaja in predstavlja neobvezujoče povpraševanje, na podlagi katerega bomo preverili razpoložljivost izbranega programa ter vam posredovali povratno informacijo. Veselimo se sodelovanja z vami.

  Udeleženec programa:

  Naslov:

  Starši oz. skrbniki:

  Telefon


  Vpisujem v šolsko leto:


  Zdravstvene posebnosti: DaNe

  Opombe:  Z oddajo potrjujem in se strinjam z Vpisnimi pogoji. dane